Interieurontwerp

Het interieurontwerp is de creatieve en functionele invulling van de vastgestelde wensen en behoeften van de gebruiker. Hierbij wordt het programma van eisen omgezet in een schetsontwerp en de eerste indelingsconcepten. De doelen van onze schetsontwerpen zijn:

  • Sluit het aan bij de kernwaarden van de corperate Identity van de organisatie?
  • Past het?
  • Vinden stijl en bedrijfscultuur elkaar voldoende?
  • Laat de interne organisatie kennis maken met de (her) inrichtingsplannen van de organisatie.

Projectmanagement

Van Ontwerp schets tot oplevering. Verschillende disciplines vragen om verschillende soorten management. Het plan en de planning bepalen uiteindelijk het eindresultaat. Hiervan zijn wij binnen Kuyvenhoven overtuigd en opvallend sterk in. Wij doorlopen altijd de volgende stappen:

  • Opstellen programma van eisen.
  • Schetsontwerp en kostenraming
  • Projectplanning en afwerkstaat
  • Projectrealisatie
  • Oplevering en nazorg.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen M.V.O.

M.V.O.  maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering en creëert waarde op Economisch (Profit), Ecologisch (Planet) en Sociaal (People)  gebied.

Kuyvenhoven denkt graag met u mee, zowel op economisch als ecologisch gebied, bijvoorbeeld door hergebruik van materialen en gebruik van gerecyclede producten.

Kuyvenhoven zakelijk inrichten mvo

Ergonomie

De menselijke fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en behoeften hebben veel invloed op ons dagelijks leven en welzijn.

Dit in relatie tot de menselijke omgeving, in het bijzonder de werkplek, zorgt voor de talloze ergonomische oplossingen om tot een juiste, goede, en comfortabele manier van werken te komen.

Ergonomie is naast wetenschap ook menselijk.

Kuyvenhoven zakelijk inrichten ergonomie